W warszawskiej klubokawiarni PaństwoMiasto odbyła się zorganizowana przez Koalicję Ateistyczną prezentacja brytyjskiego filmu dokumentalnego w reżyserii Dimitri Collingridge pt. „Kłopoty z ateizmem”.

Dość prowokacyjny w prezentowanych poglądach dokument był dla naszego kolegi Darka Kędziory pretekstem do zainicjowania po seansie dyskusji na temat kondycji polskiej nauki wobec narastającej presji środowisk konserwatywno-katolickich na życie akademickie. Z przedstawionych przez moderatora informacji wynika m.in., że mamy w kraju dziesięć wydziałów teologicznych na uczelniach publicznych i jedenaście takich wydziałów na uczelniach niepublicznych a szkoły te wypuszczają rocznie blisko sektę „doktorów teologii” biegłych w takich zagadnieniach szczegółowych jak (autentyczne tematy przewodów doktorskich):

  • Świętowanie Dnia Pańskiego w Polsce w okresie od Soboru Watykańskiego II do Roku Eucharystii (1965-2005) na podstawie nauczania biskupów polskich.
  • Formacja chrześcijańska w wielkopostnych listach pasterskich biskupów polskich w latach 1979-2005.
  • Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej Herberta Bednorza.
  • Eucharystia źródłem chrześcijańskiej nadziei na podstawie encykliki Ecclesia de Eucharistia i adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jana Pawła II.
  • Komplementarność ideałów moralnych w utworach dramatycznych i nauczaniu Karola Wojtyły.

W trakcie dyskusji goście, którzy przybyli na spotkanie wyrazili ogromne zaniepokojenie skalą drenażu środków publicznych związaną z utrzymywaniem tak licznych wydziałów teologicznych w ramach państwowych szkół wyższych. W trakcie dyskusji pojawił się postulat, aby zagadnieniu temu przyjrzeć się lepiej i starać się jakoś przeciwdziałać obniżaniu rangi tytułów naukowych za przyczyną kształcenia takich absurdalnych „uczonych”.

Zwracamy uwagę, że tematem wydziałów teologicznych zajęła się w zeszłym roku red. Joanna Podgórska w swoim artykule w Polityce pt. „Logika teologiczna”.

Zapraszamy na następne spotkania filmowe z Koalicją Ateistyczną, w planach m.in. pokaz mało znanego filmu dokumentalnego w reż. Petera Greenaway’a pt. „Darwin”.

Darwin