14 maja 2014 roku na zamku w Gostyninie odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie YETI debata pt. „Tolerancja religijna w Polsce”.

W debacie wzięli udział następujący paneliści:

  • katolik — Ksiądz R. Maciesiak,
  • protestant — pastor J. Przeradowski,
  • buddystka — Sekretarz Unii Buddyjskiej D. Popłonek,
  • wyznanie żydowskie — rabin Synagogi Warszawskiej S. Wojciechowicz,
  • ateista — Wiceprezes Koalicji Ateistycznej D. Kędziora.

Cała sala kolumnowa Zamku Gostynińskiego była wypełniona przez publiczność, która wzięła czynny udział w dyskusji. W drugiej części debaty istniała bowiem możliwość zabrania głosu. Szczególne zainteresowanie temat wzbudził u młodzieży, która zadawała liczne pytania gościom. Jednym z wniosków było znalezienie wspólnych mianowników wszystkich tych religii. Mimo tak licznych różnic światopoglądowych wśród gości, cała debata upłynęła w kulturalnej i przyjaznej atmosferze.

Debata
Debata