W dniach 16-17 maja 2014 w Centrum Kultury Uniwersytetu Lille I we Francji odbyła się konferencja naukowa pt. „Wolność sumienia a wolność badań naukowych”. Miło nam poinformować, że jeden z paneli konferencyjnych poprowadziła nasza koleżanka – wiceprezes stowarzyszenia „Koalicja Ateistyczna” Nina Sankari.

Konferencja adresowana do pracowników naukowych dotycząca przede wszystkim zagadnień bioetycznych była zapowiadana następująco:

Postęp naukowy w zakresie biologii, medycyny i nauk pokrewnych doprowadził do trwałych zmian zachowań społecznych. Obywatele w coraz większym zakresie akceptują zastosowanie osiągnięć naukowych w kontroli życia od urodzin do śmierci. Społeczeństwo nabyło również umiejętności krytycznego spojrzenia na te sprawy przy ogólnym przyzwoleniu na wolność badań naukowych. Z drugiej strony, postęp badań naukowych zmusił kościoły i związki wyznaniowe do rewizji dawno ustalonych poglądów.

W miarę rozwoju i rozpowszechniania się wykorzystywania zdobyczy biologii molekularnej, genetyki i biotechnologii coraz częściej napotyka się na silnie konserwatywne, niechętne tym zdobyczom nastawienie zarówno w kościołach jak i w powiązanych z nimi partiach politycznych, co jest szczególnie widoczne w państwach Unii Europejskiej. Wpływ tych środowisk prowadzi do zahamowania lub co najmniej opóźnienia prac badawczych w wielu obiecujących obszarach. Przykładami mogą być badania wykorzystania medycznego komórek macierzystych, upowszechnienie badań prenatalnych oraz w ogólności – zastosowania osiągnięć naukowych w zagadnieniach prokreacyjnych (in vitro), diagnostyka genetyczna itd. Opóźnienia spowodowane sprzeciwem środowisk konserwatywnych dotyczą nie tylko samego postępu naukowego, lecz przede wszystkim wpływają na dostępność określonych metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie powszechnej i w ten sposób dotyczą zagadnień ochrony zdrowia w sensie najogólniejszym.

Organizatorzy konferencji stoją na stanowisku, że jedynie dociekania prowadzone na płaszczyźnie racjonalnej powinny być uwzględniane przy ocenie ryzyka określonych badań a wolność myśli i sumienia leży u podstaw postępu naukowego.

Poniżej kilka zdjęć z konferencji – przepraszamy za słabą jakość, fotografie były wykonane telefonem: