Wczoraj zmarła w Warszawie po ciężkiej chorobie Profesor Barbara Stanosz – filozof polska, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Prof. Stanosz przez wiele lat pracowała w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, była wybitną specjalistką w zakresie logicznej teorii języka, autorką wielu prac naukowych z zakresu logiki języka. Była główną tłumaczką i propagatorką dorobku naukowego Quine’a w Polsce. Współzałożycielka i stała współpracownica kwartalnika Bez Dogmatu. Członek Collegium Invisibile. W czasie stanu wojennego przyczyniła się do zwolnienia z aresztu wielu zatrzymanych studentów i pracowników UW.

Społeczność ateistów straciła w osobie Profesor Barbary Stanosz konsekwentną i bezkompromisową obrończynię wolności sumienia i wyznania, wolności słowa i wyrazu; najwybitniejszą ateistkę minionego ćwierćwiecze, która swoją odważną krytykę katolickiego fundamentalizmu religijnego i zawłaszczania życia publicznego w Polsce przez Kościół Katolicki przypłaciła utratą należnej jej pozycji w życiu naukowym i publicznym naszego kraju. Wizjonerski zbiór artykułów Barbary Stanosz „W cieniu Kościoła” przedstawiających proces klerykalizacji Polski po 1989, w którym autorka stwierdza „Polska jest krajem wyznaniowym”, z każdym dniem zyskuje niestety na aktualności.