W dniu 3 czerwca zmarł w Warszawie w wieku 86 lat prof. dr hab. Adam Urbanek, czł. rzecz. PAN, wybitny polski biolog ewolucyjny, paleontolog, paleozoolog, współtwórca polskiej szkoły paleontologicznej. Przez szereg lat był związany z Polską Akademią Nauk, w której pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wieloletniego Sekretarza Wydziału II Nauk Biologicznych PAN i Dyrektora Instytutu Paleobiologii PAN. Przed śmiercią pracował w Instytucie Paleobiologii PAN, był członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Honorowym Przewodniczący Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, Członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Działał aktywnie w Radzie Fundacji „Natura optima dux” na rzecz utworzenie Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie. Był nagrodzony wieloma nagrodami i odznaczeniami, m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Kopernika PAN.

Wyniki uzyskane przez prof. Urbanka w jego badaniach nad sylurskimi graptolitami mają ogromne znaczenie nie tylko dla paleontologii i geologii, ale także dla biologii ewolucyjnej. Był sygnatariuszem Listu otwartego naukowców polskich do Premiera RP Jarosława Kaczyńskiego w sprawie obrony nauczania teorii ewolucji, a także sygnatariuszem Internetowej Listy Ateistów i Agnostyków.

Odszedł od nas wielki uczony i ateista oddany nauce i humanizmowi.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Powązki Komunalne (d. wojskowe) 10 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00.