04-06-2014 przedstawiciele Koalicji Ateistycznej wzięli udział w wykładzie Natalii Broniarczyk z Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, gdzie dowiedzieli się między innymi że:

  • Ponad 90% dorosłych Polaków i Polek uważa, że przekazywanie wiedzy o ludzkiej seksualności w ramach zajęć szkolnych jest potrzebne -CBOS (2007), Izdebski (2011).
  • 82% respondentów i respondentek uważa, że szkoły powinny mieć obowiązek zapewnienia uczniom i uczennicom zajęć z edukacji seksualnej- Instytut Spraw Publicznych (2013) .

Tymczasem rząd, a w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, udaje że o tym nie wie. W ostatnich latach badacze, think-tanki, ośrodki badania opinii opublikowały kilkanaście raportów na ten temat. Wiele wysłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej, niestety na ogół pozostały bez odpowiedzi…

Fotorelacja  z Feminoteki (autor zdjęć: Marek Łukaszewicz).