28 lipca 2014 roku w publicznym radio RDC odbyła się kolejna audycja w cyklu „Świat oczami ateistów” – tym razem poświęcona zagadnieniu finasowania kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Z wiadomych powodów dyskusja w studio skoncentrowana była na finansowaniu Kościoła Katolickiego z pieniędzy publicznych.

Zbigniew Szczęsny, wiceprezes Koalicji Ateistycznej, tłumaczył dlaczego jest to tak bardzo ważny temat: – W Polsce mamy do czynienia z bardzo daleką ingerencją Kościoła, głównie katolickiego, w życie publiczne. W związku z tym jeżeli państwo finansuje tę instytucję, my chcielibyśmy przyjrzeć się temu finansowaniu – czy jest ono należne i czy w takiej skali.

– Nie może być też tak, że finansujemy działalność, która jest sprzeczna z zasadami i wartościami państwowym. I tak jest w przypadku religii, gdzie dzieci uczą się, że prawo boskie jest ponad prawem państwowym i potem to się kłóci tak jak w przypadku sprawy prof. Chazana – dodawał Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych.

Zapisu adudycji mozna wysłuchać na stronie internetowej radia RDC – TUTAJ. Zapraszamy!