Autor: Jakub Rozdżestwieński

W dniach 24-26 kwietnia miałem przyjemność uczestniczyć w zorganizowanej przez rumuńskie środowiska wolnomyślicielskie Konferencji Wschodnioeuropejskich Humanistów. Całość odbyła się w Bukareszcie, a większa część programu realizowana była w Impact Hub, znajdującym się w centrum miasta. Koszt udziału dużej części delegatów pokryła częściowo lub w całości Europejska Federacja Humanistyczna.

Pośród prawie 50 delegatów z 21 państw Europy i okolic, znaleźli się nie tylko przedstawiciele krajów stricte wschodnioeuropejskich, a również goście z Malty, Beneluksu czy nawet Azerbejdżanu. Program konferencji składał się głównie z serii wykładów i warsztatów, nie mniej jednak nie zabrało czasu na zajęcia rekreacyjne, takie jak świecko-humanistyczne zwiedzanie miasta.

Wśród prelegentów znajdowali się przedstawiciele wielu organizacji humanistycznych z kilku państw świata, między innymi Remus Carnea – członek rumuńskiego parlamentu, aktywnie działający na rzecz świeckości państwa i jednocześnie założyciel Rumuńskiego Stowarzyszenia Humanistów, oraz Emil Moise, który otrzymał nagrodę za wieloletnie starania prowadzące do zniesienia obowiązku wypisywania nieprawosławnych uczniów z religii w szkołach. Pojawiły się również osoby prowadzące warsztaty dotyczące kwestii czysto praktycznych, takich jak używanie mediów społecznościowych w promocji światopoglądu humanistycznego.

W trakcie pobytu w Rumunii zauważyłem bardzo duże podobieństwo pomiędzy Rumunią a Polską, jeśli chodzi o stopień klerykalizacji kraju. Państwowe uroczystości z udziałem duchownych to norma, dostęp do aborcji czy eutanazji jest z przyczyn religijnych żaden, a w dyskursie publicznym argumenty oparte na wierze w chrześcijańskiego boga traktowane są poważnie. Przykłady można by mnożyć w nieskończoność. Pocieszające natomiast jest to, że od kilku lat prężnie działa w Rumunii ruch wolnomyślicielski, skupiony wokół dwóch największych organizacji – Rumuńskiego Stowarzyszenia Humanistów i Rumuńskiego Stowarzyszenia Świecko-Humanistycznego. Obie te organizacje brały aktywny udział w organizacji konferencji.

Od samego początku konferencja miała stać się wydarzeniem organizowanym cyklicznie w różnych krajach Europy wschodniej i na chwilę obecną wszystko wskazuje, że tak właśnie się stanie. Członkowie serbskiego Sekularnego Kręgu złożyli wstępną propozycję zorganizowania następnej edycji w swoim kraju. Na sam koniec pozostaje mi tylko szczerze podziękować zarówno organizatorom jak i uczestnikom konferencji za świetnie spędzony czas. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie na kolejnej edycji #HEEC2016!

Więcej informacji nt. konferencji dostępne jest na stronie: http://humanismromania.org/heec2015/

English summary:

The Humanist Eastern European Conference had been held in Bucharest on 24th – 26th April 2015. It was organised by two major Romanian humanist organizations (AUR and ASUR) and took place in the Impact Hub. Almost 50 candidates from 21 European countries arrived. The Agenda consisted mostly of lectures, including those by Remus Carnea, Romanian MP and Emil Moise who, by legal procedures, forced the state to abandon the practice of forcing parent to sign out non-orthodox children from religious classes and workshops. The accommodation and tickets for many participants were funded, partially or fully, by European Humanist Federation.

When it comes to the so-called “clericalization” Romania is very similar to Poland. There is almost no access to legal abortion and euthanasia, religious arguments are taken seriously in the public debate and priest officially attend all public ceremonies. There are numerous other examples in this matter. On the other hand there is a big, advancing humanist movement in Romania, represented by two biggest organization – AUR and ASUR.

The conference is planned to become a periodical event, held in different eastern European countries every year. Serbian humanists from the Secular Circle claimed that they would like to organised the next conference in Serbia.

Last but not least – I would like to thank all organizers and participants of the conference. I hope we will meet each other once again at the #HEEC2016!

More detailed info on the conference is available on the site:
http://humanismromania.org/heec2015/

Autor fotografii: Daniel Gabriel Secara, Romanian secular humanist association – http://asur.ro