W nawiązaniu do informacji o propozycji przyjęcia w Polsce uchodźców chrześcijańskich z Syrii informujemy, że Koalicja Ateistyczna w pełni popiera idee pomocy humanitarnej poprzez zapewnienie uchodźcom schronienia i bezpiecznego miejsca do życia w naszym kraju.

Koalicja Ateistyczna zwraca się jednak z apelem o niestosowanie kryterium wyznaniowego w przyjmowaniu uchodźców z terenów objętych wojnami. Uważamy, że każda prześladowana osoba ma prawo do godnego życia bez względu na jej swiatopogląd lub przynależność do dowolnej grupy wyznaniowej.