Jak co roku, Koalicja Ateistyczna postanowiła uczcić pamięć zmarłych ateistów. Zapaliliśmy ateistyczne znicze na grobach tych, którzy o swoim światopoglądzie sami już nie są w stanie światu powiedzieć. Wielu z nich zostało przez swoje rodziny wbrew własnej woli „nawróconych” po śmierci na jedynie słuszne wyznanie. Miało wyznaniowy pogrzeb i spoczywa w grobie opatrzonym symbolami religijnymi. I świat powoli zapomina, że za życia byli ateistami. Zapomina tym samym, że ateizm nie jest domeną dzisiejszych czasów, że przed nami żyły osoby, które również nie wierzyły. A my staramy się temu zapobiec.

Ateistyczne znicze na krakowskich cmentarzach Rakowickim i na Salwatorze:

Ateistyczne znicze na warszawskich Wojskowych Powązkach: