Koalicja Ateistyczna przygotowała specjalny kalendarz na rok 2017, który zawiera rysunki czołowych europejskich karykaturzystów.
Kalendarz Ateisty został wydrukowany jako specjalne podziękowanie dla wszystkich naszych sympatyków i darczyńców – będzie wysłany każdemu, kto przekaże darowiznę min. 40 PLN na działalność Koalicji Ateistycznej. Środki zebrane z darowizn zostaną wykorzystane do organizacji kolejnych Dni Ateizmu 2017.
Koalicja Ateistyczna (KRS 0000548799)
Nr rachunku: 36 1750 0012 0000 0000 2932 1973
Tytuł wpłaty: Darowizna