Jak co roku w rocznicę ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego odbędzie się Marsz Ateistów i towarzysząca mu Inscenizacja ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego, patrona polskich ateistów. *

KOLALICJA ATEISTYCZNA
Wyruszamy w sobotę 6 czerwca o godz. 15:00 spod pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu i idziemy na Rynek Starego Miasta gdzie odbędzie się Inscenizacja.

Jak co roku uczestnicy Marszu przebiorą się w stroje z epoki Kazimierza Łyszczyńskiego. Stroje zapewnia Koalicja Ateistyczna. Chętnych do przebrania się prosimy o kontakt:
zarzad@koalicjaateistyczna.org

Marsz Ateistów jest jednym z wydarzeń Dni Ateizmu, które będą odbywać się w dniach 5-7 czerwca 2020r.
https://www.facebook.com/events/498682064099658/

Wesprzyj nas:

https://zrzutka.pl/7ms6sc

lub bezpośrednio
Koalicja Ateistyczna
36 1750 0012 0000 0000 2932 1973
adres: Al. Wyzwolenia 7/202, 00-572 Warszawa
tytuł wpłaty: darowizna

* Kazimierz Łyszczyński (1634-1689), filozof, szlachcic, żołnierz i autor traktatu „De non existentia Dei” (O nieistnieniu Boga). Wyrokiem komisji sejmowej został skazany za ateizm na ścięcie. Wyrok wykonano 30 marca 1689 r na Warszawskim Rynku. Na pamiątkę tego wydarzenia Koalicja Ateistyczna organizuje co roku w rocznicę ścięcia Łyszczyńskiego Marsz Ateistów, którego zwieńczeniem jest Inscenizacja egzekucji. Co roku w rolę Łyszczyńskiego wciela się inna osoba publiczna, która zasłynęła z walki o świeckość bądź doznała szykan z powodu tego, że nasze państwo nie jest dość świeckie. Naszym tegorocznym Łyszczyńskim będzie Waldemar Kuchanny, redaktor naczelny tygodnika NIE.