Nasze Stowarzyszenie stara się systematycznie organizować różnego rodzaju wydarzenia, które pozwalają osobom zainteresowanym pogłebiać swoją wiedzę z zakresu tych zagadnień, które składaja się na bogaty racjonalistyczny i laicki światopogląd.

Każdego roku organizujemy w Warszawie kilka wykładów i spotkań z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia w ważnych dla ateizmu sprawach, są ekspertami w swoich dziedzinach, twórcami, naukowcami, dziennikarzami.