LIBERTE.PL

  • Czy Łyszczyński chciał zostać świętym, być wyniesionym na ołtarze? Szczerze wątpię. Dobrze wykształcony eksjezuita napisał, „do szuflady” traktat, w którym rozumowo wywodził tezy nie tylko antykatolickie czy antychrześcijańskie, ale negujące istnieje jakiejkolwiek siły wyższej. Przynajmniej to wynika z naszej wiedzy na ten temat. Zatem negował ołtarze w jakiejkolwiek formie – z wynoszeniem na nie włącznie.

© 2014-2017 KOALICJA ATEISTYCZNA