Marsz Ateistów: rekonstrukcja historyczna egzekucji Kazimierza Łyszczyńskiego, uważanego za pierwszego polskiego ateistę (w roli skazanego Jan Hartman), Warszawa, 29 marca 2014 r.

„Badania społeczne pokazują, że około 10 proc. Polek i Polaków nie wierzy w boga lub nie jest przekonanych do tego, że w ogóle jakiś bóg istnieje. Równocześnie wobec polskich ateistów i agnostyków prowadzona jest przez środowiska katolicko-konserwatywno-narodowe systematyczna kampania dyskredytująca. Domaganie się w Polsce poszanowania konstytucyjnej zasady neutralności światopoglądowej państwa jest wyszydzane, sama zaś zasada – nagminnie łamana” – czytamy w materiałach przygotowanych przez organizatorów Dni Ateizmu, które odbyły się od 28 do 30 marca w Warszawie, przynosząc „demonstracje, wykłady i konferencje, pokazy filmowe i inne imprezy poświęcone tematyce ateistycznej”. (…)