Urodzony w 1966 r. we Wrocławiu. Uczył się tam w znanym XIV LO im. Polonii Beligijskiej a następnie studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Studia ukończył z tytułem magistra inżyniera i kontynuował naukę na studiach doktoranckich w macierzystej uczelni. Od 1993 r. związany z przemysłem chemicznym. Od 2001 r. związany z branżą informatyczną i reklamową. Żonaty od 2007 r. Ojciec urodzonej w tym samym roku córeczki. Obecnie zajmuje stanowisko Interactive & Digital Director w jednej z warszawskich agencji reklamowych. W marcu 2014 r. i przystąpił do grupy założycielskiej Koalicji Ateistycznej. W kwietniu 2014 r. wybrany na stanowisko wiceprezesa Koalicji Ateistycznej.