Koalicja Ateistyczna aktywnie uczestniczy w dyskusji, jaką prowadzą między sobą aktywiści ateistyczni w celu wypracowania najlepszych praktyk tego typu działalności. Jesteśmy inicjatorami „Okrągłego Stółu Ateistów” — konferencji organizacji działających w Polsce na rzecz świeckości państwa. Utrzymujemy aktywne kontakty z ateistycznymi organizacjami międzynarodowymi oraz wydawnictwami upowszechniającymi światopogląd ateistyczny i wolnomyślicielski.