Zarząd jest organem wykonawczym Koalicji Ateistycznej, który w oparciu o Statut podejmuje bieżące decyzje dotyczące działalności i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.

Uruchomione są następujące adresy poczty elektronicznej dotyczące całego Zarządu lub jego funkcyjnych członków:

  • PREZES:
  • RZECZNIK PRASOWY:
  • ZARZĄD:

Obecnie skład Zarządu Koalicji Ateistycznej jest następujący: