Aby przyłączyć się do Koalicji Ateistycznej należy:

  1. Pobrać, wydrukować i wypełnić Deklarację Przystąpienia do Koalicji Ateistycznej
  2. Wypełnioną Deklarację przesłać wraz z adresem zwrotnym do:

    Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna
    ul. Piasta Kołodzieja 51E/1
    03-289 Warszawa

  3. Oczekiwać na informację zwrotną zawierającą szczegóły na temat składek członkowskich oraz bieżącej działalności.
  4. Można też spotkać się z nami osobiście. Spotykamy się w każdą środę o godz. 18.00 w restauracji Rozdroże, na al. Ujazdowskich 6 w Warszawie