Aby przyłączyć się do Koalicji Ateistycznej należy:

  1. Pobrać, wydrukować i wypełnić Deklarację Przystąpienia do Koalicji Ateistycznej
  2. Wypełnioną Deklarację przesłać wraz z adresem zwrotnym do:Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna
    adres: Al. Wyzwolenia 7/202, 00-572 Warszawa
  3. Oczekiwać na informację zwrotną zawierającą szczegóły na temat składek członkowskich oraz bieżącej działalności.
  4. Można też spotkać się z nami osobiście. Spotykamy się w każdą środę o godz. 18.00 w klubokawiarni Pożyteczna, ul. Nowy Świat 58, Warszawa