Polskie środowiska racjonalistów, humanistów i ateistów pragną z pełnym zaangażowaniem wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i podjąć właściwą decyzję.

Traktujemy światopogląd kandydatów jako istotne kryterium wyboru odwołujące się do hierarchii fundamentalnych wartości istotnych dla społeczeństwa. Wyborcy oczekują od kandydatów  zdrowego rozsądku, uczciwości i humanistycznych zasad moralnych. Wysoko cenione są postawy promujące równość, sprawiedliwość społeczną, tolerancję i szacunek dla nauki. Kandydaci reprezentujący Polskę w Europie powinni być osobami otwartymi na nowoczesność, innowacyjność i postęp.

W związku z tym Koalicja Ateistyczna rozesłała do kandydatów do Parlamentu Europejskiego w wyborach 2014 r. ankietę światopoglądową zawierającą pytania, na które odpowiedzi powinny ułatwić odróżnienie tych kandydatów, dla których ważne są w/w wartości od tych, dla których ważna jest przede wszystkim wiara. Wyniki opublikujemy niebawem…

Ankieta w formacie PDF jest do pobrania tutaj.