30 czerwca Stowarzyszenia „Koalicja Ateistyczna” oraz „Racjonalizm, Humanizm, Świeckość” wraz z Fundacją im. Kazimierza Łyszczyńskiego zorganizowały konferencję pt. „25 lat w cieniu Kościoła. W hołdzie Barbarze Stanosz”. Na zaproszenie Marszałkini Wandy Nowickiej konferencja odbyła się w Sejmie RP.

Wydarzenie otworzyła Marszałkini Wanda Nowicka, odnotowując z dużym zadowoleniem wysoką frekwencję i dziękując organizatorom za przygotowanie konferencji na ważny, a pomijany w jubileuszowych obchodach temat bilansu 25-lecia z perspektywy wolności światopoglądowej. Wyraziła także wdzięczność za stworzenie możliwości oddania hołdu wybitnej polskiej filozof i ateistce profesor Barbarze Stanosz. Po krótkim wprowadzeniu do tematu  Wiceprezeska Koalicji Ateistycznej Nina Sankari przedstawiła program konferencji i oddała głos prelegentom.

Profesor Jan Woleński, wybitny polski filozof i wieloletni przyjaciel Profesor Barbary Stanosz, przybliżył zgromadzonym sylwetkę wielkiej polskiej ateistki i jej dorobek filozoficzny. Dokonał także analizy filozoficznych podstaw ateizmu Barbary Stanosz jako znakomitej specjalistki w dziedzinie logiki oraz ukazał jej sprzeciw wobec klerykalizacji życia w Polsce oparty na odrzucaniu irracjonalizmu.

Profesor Ewa Łętowska, wielki autorytet w dziedzinie prawa, skupiła się na prawnych aspektach stosunków Państwo-Kościół, rozwijając i ilustrując wieloma przykładami tezę Barbary Stanosz o asymetryczności tej relacji i jej negatywnych skutkach dla demokracji. Wystąpienie Profesor Ewy Łętowskiej zaowocowało wieloma pytaniami i ciekawą dyskusją.

Wanda Nowicka, znana działaczka feministyczna i Wicemarszałkini Sejmu RP, była przez ostatnie ćwierćwiecze na pierwszej linii frontu walki z agresywnym  transferem kościelnej ideologii do życia politycznego, który uderzyły w świeckie państwo i prawa człowieka, w szczególności w prawa kobiet. Wystąpienie Wandy Nowickiej ukazało zgromadzonym proces klerykalizacji państwa z tej perspektywy.

Przed przystąpieniem do dyskusji Prezes Stowarzyszenia  Koalicja  Ateistyczna Marek Łukaszewicz uroczyście odczytał uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o przyznaniu Barbarze Stanosz tytułu Ateistki 25-lecia. Nina Sankari odczytała przedstawiony uczestnikom projekt stanowiska przygotowanego przez Koalicję Ateistyczną „Deklaracja w obronie demokracji przed postępującą klerykalizacją Polski”. Po drobnych poprawkach redakcyjnych Deklaracja została przyjęta przez uczestników konferencji.

Ostatnim punktem programu konferencji była dyskusja, która miała bardzo ożywiony charakter, odnoszący się zarówno do aspektów filozoficznych, jak prawnych i politycznych związanych z tematem konferencji. Wszyscy chętni mieli możliwość zadania pytań, wygłoszenia komentarzy i otrzymali odpowiedzi ze strony prelegentów.

Wydarzenia zamknęła Marszałkini Wanda Nowicka podkreślając główne przesłanie konferencji w sprawie potrzeby przeciwstawiania się postępującej klerykalizacji życia w Polsce oraz dziękując organizatorom i uczestnikom.

Organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować wybitnym prelegentom oraz licznym gościom za udział w konferencji, która programowo połączyła przedstawicieli środowiska akademickiego, politycznego i organizacji społecznych zainteresowanych zahamowaniem postępującej klerykalizacji Polski oraz działaniem na rzecz świeckiego państwa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Marka Łukaszewicza z tego wydarzenia.

Relację przygotował: Krzysztof Młynarczyk


Zapis wideo konferencji:

Część 1/2

Część 2/2