28. października na całym świecie odbyły się protesty wzywające do referendum w sprawie tzw. ósmej poprawki w prawie irlandzkim (poprawka ta zrównuje płód z człowiekiem). Data ta upamiętnia drugą rocznicę śmierci Savity Halappanavar, ofiary restrykcyjnego prawa aborcyjnego w Irlandii.

Stowarzyszenie Pro Femina, przy wsparciu Porozumienie Kobiet 8 Marca i wszelkich siostrzanych oraz bratnich podmiotów, zorganizował pikietę przed Ambasadą Irlandii w Warszawie, przy ul. Mysiej 5 jako wyraz wsparcia Irlandek, cały czas walczących o prawo do decydowania o swoim życiu – a szczególnie o likwidację „8th Amendment”, poprawki zrównującej płód z człowiekiem.

Na tym wydarzeniu nie zabrakło również Koalicji Ateistycznej i Fundacji im Kazimierza Łyszczyńskiego o czym opowiada ta fotorelacja.